Groepsindeling

Bij Kinderdagverblijf de Droomvijver werken wij met 3 groepen; een groep van    0-2 jaar (de visjes) en twee een groepen van 2-4 jaar (de kikkers en de eendjes).De maximale groepsgrootte van de visjes is 12 kinderen en van de kikkers en eendjes is dit 16 kinderen.

Iedere groep heeft zijn eigen ruimte die geheel op hen is afgestemd.

De dagindeling wordt volgens een bepaalde structuur iedere dag herhaald. Bij mooi weer, tijdens uitstapjes of verjaardagen kan het voorkomen dat het dagschema iets verschuift. Ook dan worden echter vaste momenten aangehouden, dit omdat de kinderen rust en duidelijkheid ervaren in vaste structuren die zij kennen en begrijpen.

 

Wenprogramma
Omdat het zowel voor ouder als kind een hele gebeurtenis is om de eerste dag naar het kinderdagverblijf te komen, bieden wij u de mogelijkheid om voor uw inschrijfdatum te komen wennen. Voor meer informatie hierover kunt u graag terecht bij Charlotte of Mariëlle.