Pedagogisch beleidsplan

Wij werken bij kinderdagverblijf de Droomvijver vanuit een Pedagogisch beleidsplan. In dit plan staat o.a. beschreven hoe wij voor ieder kind een veilige, vertrouwde, plezierige en ook leerzame omgeving willen creëren.

Infobrochure 2019

Pedagogisch beleidsplan 2019-2020

Ook vindt er ieder jaar vanuit de GGD een jaarlijkse inspectie plaats.
Hierbij het inspectierapport van 2019: Inspectierapport GGD 2019